Lokacija: Privlaka
Godina projektiranja: 2020.
Godina realizacije: u izgradnji