Lokacija: Sisak
Godina projektiranja: 2022.
Godina realizacije: u izgradnji