Lokacija: Vodice
Godina projektiranja: 2016.
Godina realizacije:
Autor fotografija: