Lokacija: Zagreb
Godina projektiranja: 2015.
Godina realizacije:
Autor fotografija: