Rekonstrukcija trgovačkog centra Cascade
Lokacija: Zagreb
Godina projektiranja: 2015.
Godina realizacije: 2017.
Autor fotografija: Marko Mihaljević