Lokacija: Zagreb
Godina projektiranja: 2016.
Godina realizacije:
Autor fotografija: