Lokacija: Sisak
Godina projektiranja: 2016.
Godina realizacije: 2017.
Autor fotografija: