Lokacija: Velika Gorica
Godina projektiranja: 2023.
Faza: u izgradnji