Lokacija: Zagreb
Godina projektiranja: 2018.
Godina realizacije:
Autor fotografija: