Lokacija: Zagreb
Godina projektiranja: 2014.
Godina realizacije:
Autor fotografija: