Lokacija: Zaprešić
Godina projektiranja: 2020.
Godina realizacije: u izgradnji
Autor fotografija: