Lokacija: Zagreb
Godina projektiranja: 2019.
Godina realizacije:
3D vizualizacija: Roman Krajcarz