Lokacija: Poreč
Godina projektiranja: 2016.
Godina realizacije: 2018.
Autor fotografija: