Lokacija: Žbandaj, Poreč
Godina projektiranja: 2015.
Godina realizacije: 2017.
Autor fotografija: