Natječajni rad; 3. nagrada
Lokacija: Zagreb
Godina projektiranja: 2012.
Godina realizacije:
Autor fotografija: