Lokacija: Virovitica
Godina projektiranja: 2014.
Godina realizacije: 2016.
Autor fotografija: Marko Mihaljević