Lokacija: Zagreb
Godina projektiranja: 2019.
Godina realizacije: 2019.
Autor fotografija: