Lokacija: Gorski kotar
Godina projektiranja: 2022.
Faza: Idejno rješenje