Lokacija: Rijeka / Opatija
Godina projektiranja: 2020.
Godina realizacije: -.