Autor idejnog rješenja:
Dr. Finta József DLA h.c., Hungary, 2014. g.

Lokacija: Čakovec
Godina projektiranja: 2020.
Godina realizacije: 2021.
3D vizualizacije: FintaStudio