Lokacija: Samobor
Godina projektiranja: 2019.
Godina realizacije: -.