Natječajni rad
Lokacija: Zagreb
Godina projektiranja: 2012.
Godina realizacije:
Autor fotografija: