Lokacija: Zagreb
Godina projektiranja: 2015.
Godina realizacije: 2016.
Autor fotografija: Jutarnji list