Lokacija: Zagreb
Godina projektiranja: 2016.
Godina realizacije: 2017.
Autor fotografija: Marko Mihaljević