Autor osnovnog rješenja – 1999 g.:
Bojan Perhoč, dipl.ing.arh., Urbia d.o.o., Čakovec

Rekonstrukcija građevine – 2020 g.:
Arhitektonski ured grAdit 

Lokacija: Čakovec
Godina projektiranja: 2020.
Godina realizacije: 2020.