Lokacija: Opatija
Godina projektiranja: 2013.
Godina realizacije: 2017.
Autor fotografija: Marko Mihaljević