Lokacija: Park prirode Telašćica, Dugi otok
Godina projektiranja: 2014.
Godina realizacije:
Vizualizacije: Miloš Košanin
Autor fotografija: